Kukurydza gnieciona i jej walory w kwestii żywienia zwierząt hodowlanych

We współczesnym świecie absolutnie nie można lekkomyślnie podchodzić do aspektu dostarczania pokarmu zwierzętom hodowlanym. To niezwykle istotne, gdyż z punktu widzenia hodowli bez względu na jej skalę odgrywa istotną rolę. Zatem rolnicy powinni brać pod uwagę to, aby owo pożywienie gwarantowało wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Poszukując takiego typu paszy dla zwierząt, hodowcy biorą też pod uwagę aspekt ekonomiczny. Stąd też nie powinno dziwić nikogo, że mając powyższe kwestie na uwadze, tak często wybierana jest kukurydza gnieciona. Dlatego też warto się jej przyjrzeć nieco uważniej, co uczynimy w dalszej części tego tekstu.

Gniecione ziarna kukurydzy – krótka charakterystyka

Jednym z wartościowszych typów paszy jest właśnie wspomniane gniecione ziarno kukurydzy, ponieważ dostarcza sporą dawkę energii. Do tego należy podkreślić, że wspomniana postać ziaren o wiele wolniej rozkłada się w żwaczu, a przez to spora część skrobi ma szansę przedostać się do jelita cienkiego i ostatecznie ulec strawieniu. Kolejnym plusem, omawianego tutaj rozwiązania jest to, że owa forma kukurydzy wzmaga rozwój pozytywnych kultur bakterii w żwaczu. Nie można zapomnieć też o tym, że w porównaniu do duszonego wariantu przygotowywania kukurydzy jej gniecenie jest znacznie tańsze. Warto zatem poznać i inne profity wynikające z dostarczania tejże paszy zwierzętom.

Profity wynikające z dostarczania zwierzętom gniecionego ziarna kukurydzy

Musimy sobie jasno powiedzieć, że sama kukurydza nie zawiera zbyt wiele białka, lecz rozkłada się ono na tyle wolno, że proces ten swobodnie przebiega w jelicie cienkim. Kukurydza gnieciona zawiera z kolei skrobię, która znacznie szybciej niż w innych wariantach ulega rozkładowi w żwaczu. Ten typ kukurydzy bez najmniejszych przeszkód można podawać nawet krowom w laktacji. Do tego doskonale nadaje się też dla opasów, a zwłaszcza pod koniec etapie opasu, gdy niezbędne  jest skoncentrowanie możliwie największej ilości energii w dawce pokarmowej. W przypadku omawianego tutaj wariantu kukurydzy mamy do czynienia z błyskawicznym procesem trawienia kukurydzy wprost do glukozy. Niniejszy proces minimalizuje ryzyko wielu problemów metabolicznych oraz wyklucza ujemny bilans energetyczny.

Dostępność gniecionych ziaren kukurydzy

Wielu producentów kukurydzy gromadzi ją w workach typu big-bag, które to zazwyczaj ważą około 800 lub 1000 kg. Jest to praktyczna opcja zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach. Dla zachowania odpowiednich cech kiszonki z kukurydzy dodaje się do niej konserwanty biologiczne lub chemiczne. Jeśli gromadzilibyśmy taki sam w silosach betonowych albo też pryzmach to odnotowalibyśmy o wiele wyższe ubytki zakiszanego materiału. Dzieje się tak dlatego, że kukurydza gnieciona pozwala zachować beztlenowe środowisko, które minimalizuje straty. Trudno zatem wiedząc to wszystko nie korzystać z opisywanej tu opcji żywienia zwierząt hodowlanych.

You may also like...