Trwałość

Trwałość to jedna z cech architektury. Jest to na pewno bardzo ważne zagadnienie.13 Już sama nazwa nam tutaj może wskazać, o co chodzi w terminologii i krajobrazie budowania obiektu. Wszystko musi być trwałe i wykonane z odpowiednią precyzją. W przeciwnym wypadku wszystko runie przy lepszym podmuchu wiatru. To było szkolone przez pokolenia. Nie warto teraz wykonywać tak zwanej fuszerki, jedyni po to, Bay stworzyć coś mało trwałego. Budynek jak wiemy ma określone zadania. Dach nad głową i na pewno schronienie tutaj psują. Niestety nie zawsze tak jest. Nie mówimy o nadprzyrodzonych mocach w matki natury, ale w takim określeniu możemy przyznać, że nie może domu powalić mały wiaterek a dachu zerwać mały podmuch wiosennego wietrzyka. O to w tym wszystkim chodzi. Ochrona przed zima także jest ważną. Nie dziwi fakt, że trwałość tutaj musi być stosowana. W przeciwnym wypadku Każdy nietrwały budynek nie jest żadnym schronieniem i na pewno nie będzie ani piękny ani funkcjonalny ani powszechnie spotykany.

You may also like...