Cechy architektury

Architektura jako ogólna dziedzina życia posiada własne cechy i na pewno stosuje je w życiu codziennym. Nie można od tego odbiegać. To wie każdy architekt, który zasiada do projektowania nowego planu i nowej stuk ruty mieszkania. Cechy architektury to trzy terminy. Piękno, trwałość i na pewno funkcjonalności.15 Nie jest to jednak hierarchiczne ułożenie. Tym się akurat nie wzorujmy. Wszystkie cechy są ważne i wszystkie muszą być zawarte w projekcie architekta. To jest swoiste zagadnienie jego zawodu. To tego uczy się przez całe życie jako architekt oraz jako konstruktor wielu budynków. Nie można tutaj powiedzieć, że nie jest to jasne. Każdy budynek projektowany przez architekta musi być układany z głową i z rozsądkiem. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i najmniejszych zagadnień. Nie można powiedzieć, że praca architekta jest lekka i przyjemna. Cały czas ma przed sobą te cechy, których musi przestrzegać. W przeciwnym wypadku projekt może znaleźć się jedynie w koszu. Takie są w tym wypadku realia.

You may also like...